Vision​

Gasfabio bidrager til at nå mål nr. 6 (rent vand og sanitet), nr. 7 (bæredygtig energi), nr. 8 (anstændige jobs og økonomisk vækst), nr. 9 (industri, innovation og infrastruktur), nr. 11 (bæredygtige byer og lokalsamfund), nr. 12 (ansvarligt forbrug og produktion), nr. 13 (klimaindsats), nr. 15 (livet på land) og nr. 17 (partnerskaber for handling).

Du kan hente billedet i stort format ved at klikke her.

​Med Gasfabio ønsker vi at bidrage positivt i forhold til miljø og klima – både lokalt og nationalt/globalt.

Det er vores vision at

  • ​være en god nabo, der deltager i og bidrager med aktiviteter og god dialog i lokal­samfundet. Vi ønsker at være en virksomhed, som vores naboer og kommune er stolte af
  • ​bidrage med information og undervisning om miljø, klima og økologi i lokalsamfundet; derfor vil vi give mulighed for undervisning af skoleklasser og holde åbent hus-arrangementer o. lign.
  • ​bidrage til forskning på området ved at samarbejde med universiteter og uddannelsesinstitutioner
  • ​bidrage til en forbedret jordkvalitet i området ved at kulstof og næringsstoffer tilføres til jorden i højere grad end tidligere, fordi vi recirkulerer næringsstoffer fra by til land
  • ​bidrage til, at flere jorde i Nordsjælland kan omlægges til økologisk drift, og derigennem også bidrage til at beskytte vores grundvand og øge biodiversiteten
  • ​bidrage til, at landbruget i området mindsker sin CO2-udledning
  • ​bidrage til, at Egedal Kommune når sine mål for nedbringelse af CO2-udledningen
  • ​bidrage til at øge andelen af vedvarende lagerbar energi i området omkring København ved at opgradere biogassen til bionaturgas og tilføre den til naturgasnettet​

Gasfabio A/S – Hvissingevej 100 – DK 2600 Glostrup – Tlf. +45 72 14 33 00 – E-mail: info@gasfabio.dk – CVR: 36461349​