Hvem er vi​

Gasfabio består på nuværende tidspunkt af en projektchef og en bestyrelse på 5 medlemmer. Her kan du læse lidt om vores forskellige baggrunde og kompetencer, og om vores formål med at deltage i projektet.​

Fra venstre: Tina Braunstein, Michael Nielsen, Søren Vest, Keld Stenlien Hansen, Mads Frederiksen, Rune Sørensen.

Tina Braunstein (projektchef)

Tina er 48 år og er uddannet civilingeniør med miljø som speciale. Hun arbejder fuld tid på at få Gasfabio-projektet til at blive til virkelighed. Tina har en baggrund med 23 års ansættelse i det offentlige, hvor hun primært har arbejdet indenfor affaldsområdet, blandt andet som procesingeniør i 90’erne på AFAV’s anlæg til kompostering af madaffald. Tina har desuden været projektleder for flere store tekniske anlægsprojekter i Greve Kommune og har derigennem blandt andet arbejdet med inddragelse af naboer i store projekter.

Rune Sørensen

Rune er 60 år, er uddannet landmand og er driftsleder i Fonden Grantoftegaard, der ligger i Ballerup. Grantoftegaard er registreret RSV virksomhed (registreret socialøkonomisk virksomhed) og er et økologisk landbrug, der også løser opgaver indenfor beskæftigelse, uddannelse, naturpleje og grundvandsikring. Virksomheden har 30 ansatte, heraf 1/3 på særlige vilkår, samt 45 pladser til praktikforløb, uddannelse mv. Gården har 700 får og lam, 100 kvæg og driver 1082 ha jord, som drives økologisk med korn, frø, grøntsager, krydderurter og vedvarende græs- og naturarealer. Grantoftegaard har ca. 43.000 besøgende om året og arbejder meget med formidling og at drive virksomhed i samspil med naturen. Rune har været i ledelsen på Grantoftegaard siden 1991 og deltager i Gasfabio for, at Grantoftegaard fremover skal kunne drive landbrug på en endnu mere miljø- og klimavenlig måde.

Michael Nielsen

Michael er 55 år og er uddannet landmand. Han ejer virksomheden Tilsbæk og har gjort det siden 1991. Han har 12 ansatte og en indendørs Antonio-besætning med 850 søer, der producerer 27.000 grise årligt. Michael dyrker også 750 ha landbrugsjord, hvoraf 1/3 er økologisk, da han ikke har biogødning nok til mere. Michaels primære formål med at deltage i Gasfabio er derfor at få adgang til mere og bedre biogødning, så han kan omlægge en større andel af sin jord til økologisk drift. Derudover ønsker Michael også at mindske sin klimapåvirkning og lugtgenerne i forbindelse med udbringning af gylle. 

Keld Stenlien Hansen

Keld er 61 år og er uddannet landmand. Han har altid boet i Egedal. Keld driver sammen med sin søn Ulrik et planteavlsbrug på 250 ha, hvor de dyrker markbrug i et område med store grundvandsinteresser. Der er stor fokus på grundvandsbeskyttelsen i området, og Keld og hans søn forbereder sig derfor på et ændret dyrkningsmønster i fremtiden, hvor økologi blandt andet kan blive en del af løsningen. Keld deltager i Gasfabio for at få adgang til økologisk biogødning, men også fordi han deltager aktivt i at udvikle Egedal Kommune, herunder at fremtidssikre kommunen med nye former for grøn energi. Vindmøller er ikke en attraktiv løsning i området, så derfor er biogas en god mulighed for at komme med et væsentligt bidrag til at nedbringe udledningen af CO2 i Egedal Kommune.

Søren Vest

Søren er 49 år og er uddannet landmand og vognmand. Han ejer virksomheden Vindekilde i Egedal og har 9 ansatte. Søren indsamler hestemøg til kompostering, som efterfølgende bruges til biogødning til økologisk landbrug. Søren er opvokset og har altid boet i Veksø/Egedal. Han er anden generation i virksomheden Vindekilde. Hans formål med at deltage i Gasfabio er, at han ønsker at kunne udnytte ressourcerne i hestemøget fuldt ud ved også at producere biogas.

Mads Frederiksen

Mads er 49 år, har en handelsuddannelse og er også uddannet jurist og speditør. Han er administrerende direktør i HCS i Glostrup, som har ca. 500 ansatte i 6 lande. HCS foretager bl.a. indsamling, sortering og behandling af genanvendelige materialer og affald fra borgere og virksomheder, blandt andet madaffald og haveaffald. Mads ønsker med sin deltagelse i Gasfabio bl.a. at mindske kørslen af madaffald til bioforgasning, tilvejebringe økologisk biogødning og få opgraderet biogassen samt at få en mere miljørigtig behandling af haveaffald ved at producere biogas af den grønne del i stedet for at kompostere den.

Samarbejdspartnere

Egedal erhvervsforening

Foreningen Biogasbranchen

Brancheforeningen Genanvend Biomasse

DAKOFA (Dansk kompetencecenter for Affald og Ressourcer)

Gasfabio A/S – Hvissingevej 100 – DK 2600 Glostrup – Tlf. +45 72 14 33 00 – E-mail: info@gasfabio.dk – CVR: 36461349​