Miljø og klima​

Der er mange miljø- og klimamæssige fordele ved Gasfabios kommende biogasanlæg. Anlægget kommer i første omgang til at bidrage til 9 ud af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

​Vidste du, at bionaturgas blandt andet kan erstatte diesel, når man bruger gasbiler?

Vi forventer at producere op til 22.000.000 m3 bionaturgas om året. Det er brændstof nok til, at en lastbil kan køre 2.600 gange rundt om Jorden eller 418.000 gange fra København til Vejle.

En lille økologisk gris på Skovgård, mellem Hillerød og Slangerup​

​Recirkulering af næringsstoffer

Når vi genbruger vores affald (f.eks. madaffald) i et biogasanlæg, så sikrer vi, at næringsstoffer og kulstof fra byerne og industrien kommer tilbage til landbrugsjorden. Vi regner med at kunne modtage op til 330.000 tons biomasse om året til bioforgasning.

Mere økologi

Vi forventer at producere op til 330.000 tons biogødning årligt af høj kvalitet, hovedsageligt til økologisk jordbrug. I Nordsjælland mangler der biogødning til økologi, og derfor kan vi give et væsentligt bidrag til, at flere landmænd i lokalområdet kan gå over til økologisk drift. Dermed forventer vi at bidrage til et mere bæredygtigt landbrug, hvor grundvandet beskyttes i højere grad end nu og hvor biodiversiteten øges.

Grøn energi

Vores biogas vil blive opgraderet til bionaturgas, som sendes på naturgasnettet. Bionaturgas kan erstatte naturgas fra Nordsøen og er lagerbar CO2-neutral energi, der kan indgå i fremtidens energisystem i Danmark. Energien kan f.eks. bruges til transport og erstatte diesel. Vi forventer at producere op til 22.000.000 m3 bionaturgas om året. Det svarer til, at en lastbil kan køre 2.600 gange rundt om Jorden eller 418.000 gange fra København til Vejle.

Gasfabios biogasanlæg i Egedal vil bidrage til, at Egedal Kommune når sine mål for nedbringelse af CO2-udledningen og at CO2-udledningen fra landbruget mindskes.

Viden

Viden er vigtig i forhold til at skabe en mere bæredygtig fremtid. Gasfabio ønsker at være med til at udbrede viden. Det vil vi blandt andet gøre ved at give mulighed for undervisning af skoleklasser, holde åbent hus-arrangementer og samarbejde med forskningsinstitutioner om at frembringe vigtig ny viden.​

Gasfabio A/S – Hvissingevej 100 – DK 2600 Glostrup – Tlf. +45 72 14 33 00 – E-mail: info@gasfabio.dk – CVR: 36461349​