Hvorfor er biogasanlægget placeret ved Værebro?

Målet med at give plads til et biogasanlæg i Egedal Kommune er at øge andelen af energiproduktion fra vedvarende energikilder i kommunen og reducere den samlede CO2-belastning. Derudover har staten et ønske om at fremme landbrugets rolle som leverandør af grøn energi. Området ved Værebro er udpeget som følge af en ”lokaliseringsanalyse”, som Egedal Kommune har lavet sammen med en række nabokommuner og Erhvervsstyrelsens Biogassekretariat. Der er flere årsager til, at netop det område er udvalgt:

  • der er mindst 500 meter til de nærmeste samlede boligbebyggelser
  • arealet ligger godt i forhold til områder med beskyttelseshensyn som grønne kiler, værdifulde landskaber, kulturmiljøer og fredninger
  • trafikken til anlægget kan foregå ad de store veje, og der kommer til- og afkørsel til den nye Frederikssundsmotorvej næsten direkte fra biogasanlægget
  • biogassen kan opgraderes til bionaturgas-kvalitet og sendes på naturgasnettet, som ligger tæt på.​

Biogasanlægget bliver desuden nabo til Ølstykke Renseanlæg, som vi arbejder på at få et godt samarbejde med på flere områder.​

Gasfabio A/S – Hvissingevej 100 – DK 2600 Glostrup – Tlf. +45 72 14 33 00 – E-mail: info@gasfabio.dk – CVR: 36461349​