Biogasanlæg​

I Gasfabio bygger vi et biogasanlæg i Ølstykke i Egedal Kommune på arealet mellem Værebro Erhvervsområde og Ølstykke Renseanlæg (se kortet nederst på siden). Arealet er udpeget til biogasanlæg i Egedal Kommunes kommuneplan.

På nuværende tidspunkt er det vores plan årligt at modtage op til 330.000 tons biomasser af forskellige typer. Vi forventer at producere op til 22 mio. m3 naturgas til vores fælles naturgasnet. Vi arbejder derudover med at producere et biogødningsprodukt af høj kvalitet, som kan udbringes på økologisk landbrugsjord. Ansøgning er indgivet til Egedal Kommune, og det forventes, at denne behandles på byrådsmøde i juni 2019.​

I forbindelse med planlægningen af anlægget skal der laves lokalplan, kommuneplantillæg, VVM (miljøkonsekvensvurdering) og miljøgodkendelse for at fastlægge vilkårene for anlægget og driften. I den forbindelse vil Egedal Kommune holde høringer, hvor naboer og andre interesserede kan komme med kommentarer og idéer. I Gasfabio vil vi dog gerne have både tidligere og mere dialog med vores nye naboer.

Læs her, hvis du er nabo eller lokalt interesseret.

Læs her, hvordan biogasanlægget vil bidrage til et forbedret miljø og klima.

Hvordan fungerer et biogasanlæg?​

Nedenfor kan du se, hvordan et biogasanlæg fungerer.​

Opbygningen af et biogasanlæg. Du kan hente billedet i stort format ved at klikke her.

GASFABIO A/S

Gasfabio A/S – Hvissingevej 100 – DK 2600 Glostrup – Tlf. +45 72 14 33 00 – E-mail: info@gasfabio.dk – CVR: 36461349​