​Biogas - for et bedre klima og miljø

Biogas er en vigtig hjørnesten i fremtidens bæredygtige energiforsyning.

Biogasanlæg i Egedal skal bidrage til forbedret miljø og klima

I Gasfabio mener vi, at vi alle er nødt til både at tænke og handle anderledes for at passe bedre på vores miljø og klima i fremtiden. Derfor har vi taget initiativ til at etablere et biogasanlæg i Egedal ved Værebro.

Michael Nielsen med en nysgerrig økologisk so på Skovgård, mellem Hillerød og Slangerup.

Et biogasanlæg vil bidrage til:

  • ​At recirkulere næringsstofferne fra maden i byen tilbage til landbrugsjorden
  • ​At producere bionaturgas, som er lagerbar CO2-neutral energi, der kan indgå i fremtidens energisystem i Danmark.

​Med Gasfabio ønsker vi at tilvejebringe bedre og lettere nedbrydelig biogødning til økologisk landbrug i Nordsjælland. Vi vil på den måde gerne bidrage til, at det bliver muligt at øge andelen af økologisk dyrkede arealer i området. Samtidig ønsker vi at mindske CO2-udledningen og lugten fra landbruget og i stedet bruge energien til at erstatte fossile brændstoffer. Det vil vi gøre ved at opgradere vores biogas til bionaturgas, som tilføres til naturgasnettet som grøn lagerbar energi.

Vi vil anvende de seneste nye teknologier til at etablere og drive et moderne biogasanlæg, hvor vi også vil deltage i forskning og undervisning, særligt i lokalområdet. Vi ønsker at arbejde sammen med naboer, Egedal Kommune, ingeniører, arkitekter og forskere om i fællesskab at etablere et biogasanlæg, der er en god nabo, en aktiv deltager i lokalsamfundet og en bidragyder til at nå de lokale og globale mål for et bedre miljø og mindskede klimaforandringer.

Navnet Gasfabio står for ”Gas fra Faste Biomasser”, fordi vi forventer at skulle modtage flere faste biomasser end de fleste andre biogasanlæg. Der er nemlig ikke så meget gylle i lokalområdet, til gengæld er der meget madaffald og haveaffald fra husholdninger, industriaffald samt husdyrgødning og –strøelse, afgrøder og andet organisk affald fra landbruget.

Med vores logo ønsker vi at understrege den cirkulære og bæredygtige tankegang med genanvendelse af jordens vigtige ressourcer – herunder at vi ønsker at bidrage til en øgning af andelen af økologisk jordbrug på Sjælland.

Du kan læse mere om biogasanlægget her.

Gasfabio A/S – Hvissingevej 100 – DK 2600 Glostrup – Tlf. +45 72 14 33 00 – E-mail: info@gasfabio.dk – CVR: 36461349​